amsterdam

COLOFON

Dit is de website van de Vereniging tot behoud van het Westerdok. Het doel van de vereniging is om mensen die in de buurt wonen en werken op de hoogte te houden van de plannen van het stadsdeel Westerpark of Centrum, en in voorkomende gevallen op te roepen tot actie tegen plannen cq met eigen voorstellen te komen.
De vereniging heeft een stadsdeelgrensoverschrijdend karakter.

vormgeving website: Paula Boeijen (paulaboeijen@telfort.nl)
redactie website: info@westerdok.info
Secretariaat van de Bewonersvereniging:
Hans van Haastere
Westerdoksdijk 705-C, 1013BX Amsterdam
Penningmeester: Ilona Scharree
Westerdoksdijk 705-B, 1013BX Amsterdam
Mail: IK STEUN naar behoudhetdok@gmail.com

Vereniging tot behoud van het Westerdok
Westerdoksdijk 705-c
1013BX Amsterdam
06-28 67 99 16
Hans van Haastere

Alle beelden ©Hans van Haastere of ©Vereniging tot behoud van het Westerdok tenzij anders aangegeven.
Postbankrekening: 812 54 40 t.n.v. de BewonersVereniging tot behoud van het Westerdok te Amsterdam

Toetreden tot de vereniging staat iedereen vrij.
Een financiële bijdrage is niet verplicht.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ons doel

geschiedenis

waar ligt het Westerdok?

archief

fotolinks

colofon

home