VERENIGING TOT BEHOUD VAN HET WESTERDOK: 

Doel & strijd vanaf 2001

   

Het  Westerdok en directe omgeving zijn de afgelopen 10 jaar ingrijpend veranderd. Er is enorm veel nieuwbouw bijgekomen en het wateroppervlak is drastisch gekrompen door een verdubbeling van het aantal ligplaatsen met woonboten.

Bekijk de metamorfose op YOUTUBE

De Vereniging tot behoud van het Westerdok is blij dat het Westerdok nog bestaat! Maar vindt ook dat aan al het gesleutel en gefröbel een keer een eind moet komen. En dat er naast alle hectiek ook een rustig en authentiek deel moet overblijven. De historische betonsteiger van de oude brood- en meelfabriek vinden wij een uniek overblijfsel van een rijk verleden. Ons streven om deze te behouden en daarvoor op te knappen wordt door Stadsdeel West onderschreven. MAAR tegelijk wil Stadsdeel West dit kleine stukje (ca 1/8) van het Westerdok dat zij onder haar beheer heeft (de rest valt onder Stadsdeel Centrum) HERINRICHTEN. De vereniging tot behoud van het Westerdok wil het stadsdeel tot andere gedachten brengen. Jouw mening is daarbij van doorslaggevend belang!

Wij streven naar een integrale stedenbouwkundige benadering van het gehele Westerdok en zijn kades. Wij zijn voor behoud van het resterende wateroppervlak. Wij zijn voor restauratie en behoud van de betonnen meelsteiger. Een eerder plan tot bebouwing van het water van het Westerdok is na bezwaar van onze vereniging in 2001 door de Raad van State verworpen in 2004! klik hier voor Aktieposter


Mail 'IK STEUN' naar: behoudhetdok@gmail.com (zie verder ook de homepage).


Correspondentie te richten aan:
Hans van Haastere
Westerdoksdijk 705-c
1013 BX Amsterdam
of bel 06 28 67 99 16

 

ons doel

geschiedenis

waar ligt het
Westerdok?

archief

fotolinks

colofon

home