Datum: 24 juli 2009
Ons kenmerk: 20090720
e-mail: info@westerpark.amsterdam.nl
betreft: Herinrichting Kop Westerdok
stadsdeel westerpark

 

Geachte heer, mevrouw,

Op 25 maart jongstleden heeft Stadsdeel Westerpark samen, met de in februari van dit jaar opgerichte bewonersadviesgroep Kop Westerdok, gesproken over de plannen voor de herinrichting van de Kop van het Westerdok. Bijgevoegd vindt u een verslag van deze bijeenkomst en informeren wij u over de huidige stand van zaken.

Zoals toen met u is afgesproken, onderzoekt een jurist van het stadsdeel Westerpark momenteel welke besluiten in het verleden genomen zijn rond de herinrichting van de Kop Westerdok en wat de consequenties daarvan zijn voor het verdere proces met betrekking tot deze herinrichting. Het onderzoek is nagenoeg afgerond, maar duurt iets langer dan verwacht omdat wij dit zo zorgvuldig mogelijk willen doen. Daarvoor vragen wij uw begrip. De resultaten van dit onderzoek en de consequenties daarvan voor het verdere planproces zullen naar verwachting na het zomerreces besproken worden met de verantwoordelijke portefeuillehouder.

Daarna zal het stadsdeel u hierover schriftelijk informeren, conform de afspraken die wij in maart met u hebben gemaakt. Daarnaast zullen wij u ook een voorstel doen over de verdere invulling van het planproces en –ontwikkeling voor de Kop Westerdok.

Meer informatie
Inmiddels heeft Maarten Lenis zijn werkzaamheden bij het stadsdeel Westerpark per 1 juni 2009 beëindigd. De werkzaamheden voor het project Kop Westerdok zijn per die datum overgenomen door Monique Soe Agnie. Zij is sinds 1 juni interim projectleider integrale gebiedsontwikkeling voor de Zeeheldenbuurt, waar dit project onderdeel van uit maakt. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u met haar contact opnemen. Zij is iedere werkdag (behalve vrijdag) te bereiken via telefoonnummer (020) 581 0172, of e-mail m.soeagnie@westerpark.amsterdam.nl.

Met vriendelijke groet,
Co Stor
Directeur Gebiedsontwikkeling
Stadsdeel Westerpark

 ons doel

geschiedenis

waar ligt het
Westerdok?

archief

fotolinks

colofon

home