amsterdam


LAATSTE ONTWIKKELINGEN
Op de 2e informatie-avond van het stadsdeel op maandag 2 feb. 2009 (zie de uitnodiging in ARCHIEF) werd het volgende duidelijk:
1. van de plannen gepresenteerd in sept.2008 (zie ARCHIEF) gaat het kantoor bovenop de steiger NIET door.
2. er wordt een nieuw advies aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel uitgebracht over Kop Westerdok, te formuleren door een projectgroep van het stadsdeel in samenspraak met een bewonersgroep.
3. Dit advies is niet bindend en zal een wijziging/aanvulling zijn op het Stedenbouwkundig Plan Kop Westerdok zoals door stadsdeelraad WP aangenomen in oktober 2007 (zie ARCHIEF)
4. Enkele vooralsnog vaststaande randvoorwaarden voor het nieuwe plan:
a. de Robinsonade ofwel een wandelsteiger over en door het Westerdok van Bokkinghangen naar de overzijde Westerdoksdijk.
b. een nieuwe steiger voor 12 fluisterboten plus kaartverkoophuisje aan de Westerdoksdijk vlak naast de oude bebouwing. Hiervoor heeft het Dagelijks Bestuur WP al in november 2005 op verplichting van de Centrale Stad een toezegging gedaan aan de Centrale Stad.
5. De oude meel-steiger moet worden behouden en opgeknapt.
6. Een aantal van de aanwezigen tijdens de informatie-avond heeft zich opgegeven voor de "werkgroep-bewoners" die mee gaat praten over dit aan het dagelijks bestuur uit te brengen advies.
Ook de vereniging TBVHW is hierin vertegenwoordigd.
7. Er zullen enkele sessies worden belegd om tot het advies te komen de komende ca. 4 maanden.

DE VERENIGING TOT BEHOUD VANHET WESTERDOK WACHT VERDERE BERICHTGEVING VAN
HET STADSDEEL HIEROVER AF EN ZAL U OP DE HOOGTE HOUDEN

Vragen: mail naar behoudhetdok@gmail.com

 ons doel

geschiedenis

waar ligt het
Westerdok?

archief

colofon

home