home
archief
colofon

Stadsdeel Westerpark
Projectbureau Zeeheldenbuurt

Aan de omwonenden van de Kop Westerdok
Datum 19 januari 2009

 

Geachte heer, mevrouw,
Op 8 september vorig jaar vond er een informatiebijeenkomst plaats over de ontwikkeling van de Kop Westerdok. U bent hiervoor destijds uitgenodïgd. Op 2 februari organiseert het Projectbureau Stedelijke Vernieuwing van Stadsdeel Westerpark een tweede bijeenkomt waarvoor de deelnemers aan de eerste bijeenkomst zijn uitgenodigd. Omdat uw woning of werkplek grenst aan het plangebied nodigen we u hiervoor afzonderlijk uit.

Datum:    maandag 2 februari
Tijdstip:  19.30 uur tot 21.30 uur
Lokatie:  Tijdelijke huisvesting Brede School
Adres:     Barentszplein 14-A

Bijeenkomst 8 september
Tijdens de bijeenkomst op 8 september hebben het Projectbureau Stedelijke Vernieuwing van Stadsdeel Westerpark en twee ondernemers een aantal ideeën gepresenteerd. Een groot aantal deelnemers aan de bijeenkomst had zijn of haar bedenkingen bij deze ideeën. Het projectbureau wil daarom een stap terug in het ontwikkelproces doen.

Opzet tweede bijeenkomst
De stedenbouwkundige visie en de randvoorwaarden die vanuit het stadsdeel gesteld worden aan de ontwikkeling van het gebied, worden tijdens deze bijeenkomst gepresenteerd. Vervolgens wordt geïnventariseerd welke randvoorwaarden de deelnemers van de bijeenkomst voorstellen. Tevens wordt geïnventariseerd wie er wil deelnemen aan een bewonersadviesgroep.

Rol bewonersadviesgroep
De projectleiding en stedenbouwkundige(n) zullen samen met de bewonersadviesgroep tijdens een eenmalige bijeenkomst, een Programma van Eisen opstellen. De voorstellen voor randvoorwaarden die tijdens de tweede bijeenkomst zijn gedaan, worden daarbij meegenomen. Vanuit het Programma van Eisen wordt opnieuw gekeken naar de bestaande initiatieven en deze worden waar nodig bijgesteld. De verwachting is dat het dagelijks bestuur van stadsdeel Westerpark dit voorjaar vervolgens een besluit kan nemen over het Programma van Eisen en de ontwerprichting van de Kop Westerdok.

Meer informatie
Het Projectbureau Stedelijke Vernieuwing van Stadsdeel Westerpark verwacht u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het projectbureau via het algemene telefoonnummer van Stadsdeel Westerpark:
(020) 581 0400.

Met vriendelijke groet,
Co Stor
Directeur Gebiedsontwikkeling
Projectbureau Stedelijke Vernieuwing stadsdeel Westerpark

 
home
archief
colofon