Van Bewonersvereniging tot Behoud van het Westerdok
p/a  Aly Cnossen
Bokkinghangen 31
1013 NK Amsterdam

Aan: Stadsdeel Oesterbank, Afd. Ruimtelijk Beleid en Planontwikkeling
Ruimtelijke en Economische ontwikkeling
Drs. Jan Willem Evenhuis
Postbus 141
1000 AC Amsterdam                                                             Amsterdam, 21 september 2008  

Geachte meneer Evenhuis  (en uw opvolgster)

Betreft:  planvorming Westerdok - Steiger

8 september j.l. werden wij uitgenodigd bij een informatie-avond  over de betonnen steiger in het Westerdok. We voelen ons al ruim 20 jaar verbonden met deze plek, een historische plek die we koesteren. De plannen die het stadsdeel heeft gemaakt, zijn toegelicht tijdens de informatie-avond.

Aan de ene kant voelen wij  ons nogal overvallen met de voorliggende plannen; er was ons per brief dat wij  vroegtijdig zouden worden ingeschakeld bij planvorming over dit deel van het Westerdok. Voor ons is dit ook wezenlijk omdat wij als direct belanghebbenden genoeg op de proef zijn gesteld met de grote hoeveelheid plannen en de daarbij behorende onzekerheid.

De steiger is het enige stukje industrieel erfgoed dat over is in de buurt.
Uit de voorstellen blijkt dat u de steiger wenst te behouden, dat vinden wij buitengewoon belangrijk. De plannen komen vooralsnog over als een verzameling van verschillende activiteiten. Wij kunnen uit de plannen die nu werden gepresenteerd geen samenhangende visie destilleren op dit historisch belangrijk stukje Amsterdam. En dat is jammer.

We begrijpen de wens van het stadsdeel om tot exploitatie van dit deel over te gaan, om inkomsten te genereren die ten goede kunnen komen aan het beheer van het Westerdok.  Er is sprake van verschillende belangen. En daar hebben we oog voor.
Graag nodigen wij het stadsdeel uit om samen met ons als omwonenden in een soort “atelier-bijeenkomst” een plan voor dit stukje Westerdok te ontwikkelen, waarin de verschillende visies en belangen naast elkaar worden gezet en tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Om zo tot een gezamenlijk plan te komen. Openheid van alle partijen is hierbij voorwaarde.
Een en ander kan ons inziens  zelfs binnen de door de door u beoogde planperiode tot een realistisch resultaat leiden. Wij zien uit naar uw reactie en nemen volgende week contact met u op om een afspraak te maken.

Met vriendelijke groet,
Namens de omwonenden
Aly Cnosse

home
archief
colofon